Doel

posticon Een Hart voor Limburg

Het eerste goede doel dat wij gekozen hebben is "Een hart voor Limburg".

De medewerkers van Concentra Media dragen het hart op de juiste plaats. Als Limburger en Wereldburger zijn ze sterk begaan met het welzijn van iedereen binnen en buiten de provincie. Concentra media is fier op deze instelling. En laat dit ook zien. In 2003 werd op initiatief van de mediagroep het goede doelenplatform Een Hart voor Limburg opgericht. De organisatie veilig stellen voor de toekomst kan alleen maar door ook andere lokale partners, zoals bedrijven, verenigingen en particulieren bij de uitbouw van 'Een Hart voor Limburg' te betrekken.

 

Een Hart voor Limburg zou maar al te graag tegemoet komen aan alle welzijnsnoden. Jammer genoeg is dat niet haalbaar. Daarom lanceert het Streekfonds jaarlijks een projectoproep rond een centraal thema en maakt een selectie uit de diverse projecten die worden ingediend. Het Bestuurscomité hanteert bij deze selectie de strengste ethische en professionele normen. Een project kan zich buiten de provincie situeren, maar moet wel een band hebben met Limburg of haar inwoners.


Tegelijk worden particulieren, verenigingen, bedrijven enz. opgeroepen om ook acties op te zetten om fondsen in te zamelen ten voordele van de projecten van het streekfonds. Hoe meer helpende handen en beurzen, hoe groter het succes. Daarom stelt Concentra Media haar kanalen ter beschikking om de acties in de provincie zoveel mogelijk bekendheid te geven.

 

Voor meer uitleg:

http://www.eenhartvoorlimburg.be